Carmine (Carmelus) Tomei, 1868

19010214-672 - Lista passeggeri Nave S.S. Columbia - Napoli 14-02-1901 - New York 25-02-1901
Name
Carmine (Carmelus) /Tomei/